Nombre: Fairaz de Brasuca Fiv
Edad: 3 años  
Núm. Ecón. 1006/8 BR
Núm. Reg. P853794
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera

 

 

 


 

 

 


Nombre: Gata de Brasuca Fiv
Edad: 2 años   3 meses
Núm. Ecón. 1008/9 BR
Núm. Reg. P874548
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera Plus

 

 

 


 

 

 


Nombre: Felicia de Brasuca Fiv
Edad: 3 años   3 meses
Núm. Ecón. 874/8 BR
Núm. Reg. P832290
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera Plus

 

 

 


 

 

 


Nombre: Gunes de Brasuca Fiv
Edad: 2 años   3 meses
Núm. Ecón. 949/9 BR
Núm. Reg. P867143
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera Plus

 

 

 


 

 

 


Nombre: Gaelia de Brasuca Fiv
Edad: 2 años   6 meses
Núm. Ecón. 933/9 BR
Núm. Reg. P834743
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera Plus

 

 

 


 

 

 


Nombre: Gilberta de Brasuca Fiv
Edad: 2 años   4 meses
Núm. Ecón. 942/9 BR
Núm. Reg. P867141
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2

 

 

 


 

 

 


Nombre: Goiuri de Brasuca Fiv
Edad: 2 años   4 meses
Núm. Ecón. 943/9 BR
Núm. Reg. P853809
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2

 

 

 


 

 

 


Nombre: Faitth de Brasuca Fiv
Edad: 3 años   4 meses
Núm. Ecón. 1004/8 BR
Núm. Reg. P853793
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera

 

 

 


 

 

 


Nombre: Fabidia de Brasuca Fiv
Edad: 3 años   4 meses
Núm. Ecón. 1005/8 BR
Núm. Reg. P853792
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera

 

 

 


 

 

 


Nombre: Gina de Brasuca Fiv
Edad: 2 años   6 meses
Núm. Ecón. 892/9 BR
Núm. Reg. P851899
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera

 

 

 


 

 

 


Nombre: Genesis de Brasuca Fiv
Edad: 2 años   9 meses
Núm. Ecón. 894/9 BR
Núm. Reg. P846117
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera Plus

 

 

 


 

 

 


Nombre: Giselle de Brasuca Fiv
Edad: 2 años   7 meses
Núm. Ecón. 904/9 BR
Núm. Reg. P834767
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera Plus

 

 

 


 

 

 


Nombre: Ginebra de Brasuca Fiv
Edad: 2 años   6 meses
Núm. Ecón. 922/9 BR
Núm. Reg. P832127
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera Plus

 

 

 


 

 

 


Nombre: Gerda de Brasuca Fiv
Edad: 2 años   6 meses
Núm. Ecón. 927/9 BR
Núm. Reg. P832123
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera Plus

 

 

 


 

 

 


Nombre: Guri de Brasuca
Edad: 2 años   6 meses
Núm. Ecón. 935/9 BR
Núm. Reg. P832157
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera Plus

 

 

 


 

 

 


Nombre: Dilys de Brasuca
Edad: 5 años   6 meses
Núm. Ecón. 729/6 BR
Núm. Reg. P778249
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera Plus

 

 

 


 

 

 


Nombre: Felicita de Brasuca Fiv
Edad: 3 años   8 meses
Núm. Ecón. 825/8 BR
Núm. Reg. P810531
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera Plus

 

 

 


 

 

 


Nombre: Fady de Brasuca Fiv
Edad: 3 años   8 meses
Núm. Ecón. 832/8 BR
Núm. Reg. P810542
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera Plus

 

 

 


 

 

 


Nombre: Hadley de Brasuca Fiv
Edad: 1 año   6 meses
Núm. Ecón. 1011/0 BR
Núm. Reg. P874571
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2

 

 

 


 

 

 


Nombre: Heymi de Brasuca Fiv
Edad: 1 año   4 meses
Núm. Ecón. 1026/0 BR
Núm. Reg. P867161
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2

 

 

 


 

 

 


Nombre: Hava de Brasuca Fiv
Edad: 1 año   3 meses
Núm. Ecón. 1031/0 BR
Núm. Reg. P867167
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera Plus

 

 

 


 

 

 


Nombre: Halil de Brasuca Fiv
Edad: 11 meses
Núm. Ecón. 1047/0 BR
Núm. Reg. P867179
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2

 

 

 


 

 

 


Nombre: Hattie de Brasuca Fiv
Edad: 1 año   3 meses
Núm. Ecón. 1052/0 BR
Núm. Reg. P867185
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2

 

 

 


 

 

 


Nombre: Faye de Brasuca
Edad: 3 años   1 mes
Núm. Ecón. 887/8 BR
Núm. Reg. P818365
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera Plus

 

 

 


 

 

 


Nombre: Goizane de Brasuca
Edad: 2 años   3 meses
Núm. Ecón. 952/9 BR
Núm. Reg. P846284
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera Plus

 

 

 


 

 

 


Nombre: Genoa de Brasuca Fiv
Edad: 2 años   6 meses
Núm. Ecón. 934/9 BR
Núm. Reg. P846115
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera

 

 

 


 

 

 


Nombre: Gordita de Brasuca
Edad: 2 años   5 meses
Núm. Ecón. 938/9 BR
Núm. Reg. P832156
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera Plus

 

 

 


 

 

 


Nombre: Havana de Brasuca Fiv
Edad: 1 año   7 meses
Núm. Ecón. 1001/0 BR
Núm. Reg. P867157
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera

 

 

 


 

 

 


Nombre: Hariata de Brasuca
Edad: 1 año   5 meses
Núm. Ecón. 1016/0 BR
Núm. Reg. P867272
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera Plus

 

 

 


 

 

 


Nombre: Ghina de Brasuca
Edad: 2 años   1 mes
Núm. Ecón. 967/9 BR
Núm. Reg. P851879
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera

 

 

 


 

 

 


Nombre: Hemerita de Brasuca
Edad: 1 año   1 mes
Núm. Ecón. 1103/0 BR
Núm. Reg. P874577
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2

 

 

 


 

 

 


Nombre: Ilse de Brasuca
Edad: 9 meses
Núm. Ecón. 1137/1 BR
Núm. Reg. P874533
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera Plus

 

 

 


 

 

 


Nombre: Cintalapa de Brasuca
Edad: 5 años   11 meses
Núm. Ecón. 683/5 BR
Núm. Reg. P759246
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera

 

 

 


 

 

 


Nombre: India de Brasuca IA
Edad: 9 meses
Núm. Ecón. 1138/1 BR
Núm. Reg. P874579
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2

 

 

 


 

 

 


Nombre: Dexire de Brasuca
Edad: 5 años   3 meses
Núm. Ecón. 741/6 BR
Núm. Reg. P874552
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2

 

 

 


 

 

 


Nombre: Hibon de Brasuca IA
Edad: 1 año  
Núm. Ecón. 1113/0 BR
Núm. Reg. P874537
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera

 

 

 


 

 

 


Nombre: Enera de Brasuca
Edad: 3 años   10 meses
Núm. Ecón. 812/7 BR
Núm. Reg. P805589
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera

 

 

 


 

 

 


Nombre: Halana de Brasuca Fiv
Edad: 11 meses
Núm. Ecón. 1134/0 BR
Núm. Reg. P874536
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2

 

 

 


 

 

 


Nombre: Gioia de Brasuca
Edad: 1 año  
Núm. Ecón. 959/9 BR
Núm. Reg. P846281
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2

 

 

 


 

 

 


Nombre: Gwendoly de Brasuca
Edad: 2 años   2 meses
Núm. Ecón. 964/9 BR
Núm. Reg. P846276
Tipo: Novillas
Raza: Gyr Lechero
Betacaseina: A2A2 M: Vaca Lechera